Yükleniyor

Aramak İçin Tıkla

Teknoloji

Veri Madenciliğinin Kullanım Alanları ve Doğuşu

Teknoloji; dünyadaki tüm gelişmeleri elektronik ortamda kayıt altına alıyor ve bu kayıtlar sayesinde geleceği şekillendiriyor. Geleceği planlamak için elimizde birçok sağlıklı bilginin olması gerekir. En basitinden bir firma geçen yılların Eylül ayı satış miktarlarına baktığında bu yıl ortalama satış miktarını belirler ve ona göre ham madde satın alır. Bu analiz işletme için fazladan maliyet kaybı oluşturmasını engeller ve doğru planlama ile o ay kar elde etmiş olur. Peki tüm bunlar nasıl oluyor hep beraber inceleyelim.

Veri madenciliği, büyük hacimli veri yığınları içerisinden karar alabilmek için potansiyel olarak faydalı olabilecek, uygulanabilir ve anlamlı bilgilerin çıkarılmasını sağlar. Veri madenciliği geniş anlamda veri analiz teknikleri bütünüdür ve tek başına bir çözüm değildir. Mevcut problemleri çözmek, kritik kararları almak veya geleceğe yönelik tahminleri yapmak için gerekli olan bilgileri elde etmeye yarayan bir araçtır.

Veri madenciliği süreci altı adımdan oluşmaktadır. İlk olarak mevcut olan ve elde edilebilecek verilerin oluşturduğu havuzun içinden veri seçilir, farklı kaynaklardan alınan verilerin birleştirilmesi ve hataların çıkarılması için veri işlenir, işlenmiş veriyi veri madenciliği fonksiyonları ile bütünleştirilir ve algoritmaları ile anlamlı veri eğilimleri/desenleri çıkarılırak dönüştürülür, dönüştürülen veriye önceki adımlarda hazırlanan veri kullanılarak çalışmanın amacına göre veri madenciliği yöntemleri uygulanır. Bu aşamaya veri madenciliği aşaması denir. Son olarak da çıkarılan anlamlı eğilim ve desenler yorumlanarak bilgiye ulaşılır. Daha detaylı bilgi için 6 Adımda Veri Madenciliği adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Veri Madenciliğinin Kullanım Alanları ve Doğuşu

Veri Madenciliğinin Kullanım Alanları ve Doğuşu

Veri madenciliğinin tarihine bakacak olursak; 1700’li yıllarda Bayes Teoremi ve 1800’li yıllarda Regrasyon analizi gibi çoğunlukla veri içindeki patentleri tanımlayan veri madenciliği metotları ile başladı. Veri madenciliği terimi 80’li yılların sonunda istatistikçiler, veri analistleri ve yönetim bilişim sistemleri toplulukları tarafından tanınmaya ve kullanılmaya başlanmıştır.

Veri madenciliğinin kullanımı çok yaygın olmakla beraber başlıca ele aldığımız alanlar ise şöyledir;

  • Bilimsel ve Mühendislik
  • Bankacılık ve Finans
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Sahtekarlık Tespiti
  • Güvenlik/ İstihbarat
  • Eğitim Alanları
  • Sağlık ve Biyomedikal Alanları

Her alanda yığınla verinin depolandığı günümüzde, bu verileri kullanmak onlardan yararlı bilgiler elde etmek, verilerde gizli bilgileri ortaya çıkarmak ve buna göre stratejiler oluşturmak büyük önem arz etmektedir.

Tagler

Yorum Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *