Yükleniyor

Aramak İçin Tıkla

Dijital Dönüşüm Teknoloji

Endustri 2.0

Nereden Nereye: Endüstri 2.0

 

Endüstri 1.0 makinelerin dönemi olmuştu. Eğer endüstri 2.0 için böyle bir tanım gerekseydi bu tanım  mutlaka seri üretim olmalıydı. İlk yazı dizemizde her icadın sonrakine zemin hazırladığını ve süreci hızlandırdığını yazmıştık. Tekerleğin icat edildiği dönemden içten yanmalı motorun yapılması arasında asırlar olsa da içten yanmalı motorun otomobile adapte edilip seri üretimine geçilmesi çok kısa bir dönemde olmuştu. Endüstri devriminin ikinci halkasında teknolojik gelişmeler büyüyor aralarında olan zaman dilimleri ise kısalıyordu.

İngiliz  Mucit H. Bessemer’in ucuz çelik elde etme yöntemini bulması Endüstri 2.0’ı başlatmış, çeliğin ucuza mal edilmesi ulaşımdan üretime makineleşmenin olduğu her alanda etkisini göstermişti. Endüstriyi bilen ve takip eden herkes için 1903 yılı aynı anlamı ifade eder Ford’un dahiyane biçimde seri üretime geçmesi pahalı olup sadece elitlerin elinde bulunan arabayı artık  halka açacaktı. Seri üretim artık ulaşılması masraflı olan her şeyi mümkün kılacak şekilde üretip piyasaya sunuyordu dünya savaşında edinilen hızlı üretim tecrübesi artık tüketiciler üzerinde uygulanacaktı.

İlk adım olarak ulaşımın büyük ivme katettiği bu dönemde seri üretimle birlikte üretilen ürünler uzak bölgelere taşınıyor bu da nakliyeciliği geliştiriyordu.

İletişimde ise gemilerin yaygınlaşması ve uzun seferler düzenlemesiyle sırasıyla posta hizmeti büyümüş kısa zaman sonra telgrafın okyanus ötesini aşması ardından telefonun icadı iletişimde de yeniliği ve  küreselleşmeyi beraberinde getirmişti. Bu dönem için en önemli gelişmelerden biri de elektriğin şehirlerde kullanılması, aydınlatmanın sağlanmasıydı. Artık devletler sosyal hizmetleri karşılayarak ucuzlayan ham madde ile vatandaşlarına hizmet götürüyordu.

Yön Verenler: Henry Bessemer

 

Endüstri 1.0’a yön eren isim James Watt’tı Endüstri 2.0’a yön veren isim ise Henry Bessemer olmuştu. James Watt ile sadece endüstrinin gelişimine yön veren isim olmak dışında eğitim hayatlarının ilk basamağını yarıda bırakmak zorunda olmaları da ortak noktalarıydı.  Eğitimini yarıda bırakan Henry Bessemer babasının dökümevinde çalıştıktan sonra kendi atölyesini açtı. Atölyesinde bronz kaplamadan metal alışımları üreterek kendini geliştiren Bessemer Royal Academy’e sunduğu birçok buluşu ile takdir topladı. Bu sefer gözünü çeliğe dikerek o dönemler için üretilmesi hem zahmetli hem de maliyetli olan çeliğin uygun olarak üretilmesini sağlamak adına girişimlerde bulunarak endüstri 2.0’ın yön verenlerinden oldu. İngiltere’yi yaptığı buluşu ile dönemindeki avrupa ülkeleri ve Amerika’nın önüne geçiren Bessemer kendisinden farklı yöntemler bulunmasına karşın “Sir” ünvanını almış ve kısa sürede fabrikalar açarak zengin olmuştur.

İkinci Halka:Endustri 2.0

 

Endüstri 2.0 bünyesine iki dünya savaşı, elektrik, petrol, telefon, ve otomobilin seri üretimi gibi günümüz standartlarını da belirleyen bir çok gelişme sığdırmıştı. İş gücü makineleşmeye kayarak daha çok üretim daha düşük maaş politikası izlenmiş bu da  çalışanların ağır iş şartlarından dolayı haklarını aramak için sendikalaşmalarını oluşturmuştu.

Dünya geride bıraktığı yüzyılların aksine  çok hızlı biçimde dönüşüyor, üretiyor ve küreselleşiyordu.

Tagler
Bir Sonraki Yazı

Yorum Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sonraki