Yükleniyor

Aramak İçin Tıkla

Dijital Dönüşüm Teknoloji

Endüstri 3.0

Nereden Nereye: Endüstri 3.0

İnsanlık tarihi birçok devrime şahit oldu. İnsanlığa yön veren bu devrimlerin başında şüphesiz endüstri devrimi gelmiştir. Serimizin ilk iki yazısında endüstriyel dönemin ilk 2 halkasını inceledik. Endüstri 1.0 makineleşmenin endüstri 2.0 ise seri ürerimin olduğu dönemdi. Bu iki dönemde olan teknolojik gelişmeler endüstri devriminin 3. halkası olan endüstri 3.0’ı fazlasıyla etkileyecek, digital devrim olarakta adlandırılan bu halkada 21. yüzyılın modern insanları yer alacaktı. Günümüzde makineleşmenin dijitale evrildiği, artık makinelerin iş gücünde değil düşünce evresinde de insanlığa yardımcı olacağı hatta bu işleviyle işini elinden alacağı teorisi tam da endüstri 3.0’ı kapsayan tarihlerde çok daha sık ve ciddi düşünülüyordu.

İlk iki devrimde olan gelişmeler endüstri 3.0’daki gelişmelerin kapsamını ve etkisini büyük oranda artırmış ve günümüz alışkanlıklarına şekil vermiştir.

Endüstri 1.0 ve endüstri 2.0’ın anahtar kelimelerini kolayca belirlemiştik fakat endüstri 3.0’ı diğer ikisinden ayrıştıran nokta kapsamlı ve birden fazla anahtar kelimesinin olmasıydı. Bu kelimeler kulağa hiç uzak gelmeyen internet, yenilenebilir enerji, mobil bağlantı ve aslında hayatımızın içine girip günümüz mesleklerini de belirleyen kavramlardı. Her endüstri dönemi kendinden sonraki dönemden daha uzun sürmüştür nitekim endüstri 3.0 için de bunu söyleyebiliriz çünkü bu dönem kimi otoritelere göre hala yaşadığımız dönemi kapsarken kimilerine göre ise 2010 yılına geldiğimizde yerine endüstri 4.0’a bırakmıştı.

Digitalleşmenin ve otomasyonun ortaya çıktığı bu dönem. Artan seri üretim bantlarının kapasiteyi kaldırması için kurulan devrelere ile otomasyona geçiş sağlandı. Digital anlamda ise bilgisayarın icadı bu dönem için adeta mihenk taşıydı teknolojik gelişmeler artık yıllar değil haftalar içinde yenilenip kümülatif bir biçimde ilerliyordu.

Yön Verenler: Arpanet

İlk iki endüstri halkasına yön veren isimler birer insandı fakat endüstri 3.0 için yön veren etken bir sistem olacaktı. Amerikan ordusu tarafından tamamen güvenlik amacıyla kurulan sistem olan arpanet günümüzde kullandığımız internetin ilk temeliydi. 1973-1978 yılları arasında TCP/IP protokolünün geliştirilmesiyle artık arpanet olmaktan çıkarak internet daha sonraları mail, web, html gibi yeniliklerin de bulunmasıyla günümüzdeki şeklini almaya başladı. Her ne kadar arpanet sistemini yön verenlerde ele alsakta  “İnternet Dünyasının Başkanı” ödülünü alan Dr. Cerf internet için yadsınamaz emekler vermişti.

Üçüncü Halka: Endüstri 3.0

Hala devam eden mi yoksa miadını çoktan doldurmuş olan dönem mi tartışmaları içerisinde endüstri 3.0 için herkesin ortak noktada buluşabileceği bir şey varsa bu kesinlikle hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı geleceğin de sadece teorilerden ibaret olacağıydı. Basit düzeneklerin konuşan robotlara, hesap makinelerinin bilgisayara, radyonun televizyona dönüştüğü bu evre daha 200 yıl önce mektupla haberleşen insanlık için kısa sürede akıl almaz gelişmelerdi. Şüphesiz gelecek için kesin yargılarda bulunmak  için Stephen Hawking bile olmanız yeterli olmayacaktı.

Geride bıraktığımız yazı dizesinde endüstri devriminin gerçekleşen gelişmelerini yazdık ve çoğu cümlemizde geçmiş zaman ekleri kullandık. Artık endüstri 4.0’ı ele alacağımız yazımız teorilerden, gelecek tahminlerinden ibaret olacak.

Tagler

Yorum Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *